Disclaimer

Alle informatie en prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. Dagelijks wijzigen prijzen van leveranciers en dit is handmatig lasitg bij te houden. Als het gaat om een klein verschil nemen we ons verlies uiteraard. Wij proberen de website zo actueel mogelijk te houden, mocht een door jou besteld artikel onverhoopt toch niet meer leverbaar zijn, dan zullen wij zo spoedig mogelijk contact met je opnemen om eventuele alternatieve artikelen voor te stellen. Het kan ook zijn dat een prijs achterhaald is en we het er echt niet voor kunnen leveren. We stellen dan altijd een coulanceregeling voor. We hopen op begrip en medewerking.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde Speed-parts.nl